Qué e HISPACOOP?

Hispacoop é a Confederación Española de Cooperativas de Consumidores e Usuarios e como tal agrupa e coordina a un total de 175 cooperativas de consumidores de toda España que á súa vez representan 5.747.959 socios consumidores, 48.367 traballadores e un volume de facturación de 8.393,96 millóns de euros, segundo datos de 2018. Sobre esta base,…

Asesoría virtual de cooperativas

A través de la sección Cooperativismo y Economía Social del Portal de empleo (http://emprego.ceei.xunta.gal) puedes acceder a las asesorías virtuales donde encontrarás información sobre los procedimientos administrativos relacionados con el Registro de Cooperativas de Galicia, el Registro de Sociedades Laborales de Galicia y el Registro de Centros Especiales de Empleo de Galicia.

Asesoría virtual de cooperativas

As cooperativas son sociedades de capital variable que, a través do exercicio de actividades socioeconómicas, desenvolve unha empresa de propiedade conxunta de todos os socios. A nosa finalidade consiste en prestar servizos e satisfacer necesidades e aspiracións dos seus socios, mediante a súa participación activa e en interese pola comunidade. Contamos cunha estrutura e xestión…