Que é Ancoradoiro?

Ancoradoiro é unha iniciativa cidadá que constitúe unha cooperativa, que persigue construír un centro de atención para persoas maiores, no que se poida convivir de forma colaborativa. O devandito centro, será un espazo sobre o cal cada cooperativista terá dereito de uso a cambio dunha achega (herdábel e retornábel) ao capital social da cooperativa e no que poderá permanecer a perpetuidade, recibindo -se é que os chega a necesitar- servizos socio-sanitarios dignos centrados na persoa. Coñece máis sobre o noso proxecto aquí.

Quen somos?

Somos un grupo de persoas maiores, algunhas xa xubiladas, outras aínda activas laboralmente, que ideamos un proxecto que constitúe unha iniciativa social, sen ánimo de lucro. Temos en común que nos propoñemos un novo modelo de vida, no que se evite a soidade non desexada e garántanse os servizos e coidados que podamos necesitar co previsible e desexable paso dos anos. Vivir máis anos é un éxito social. Non pode ser tratado como un problema.

A quen nos diriximos?

Buscamos persoas entre 55 e 65 anos, que teñan entre as súas prioridades os valores cooperativos e desexen convivir nunha contorna amable, onde se promova a convivencia activa e especialmente o coidado da saúde, a solidariedade e a axuda mutua, baseados nos principios de sustentabilidade económica e ambiental.

As nosas Xornadas Informativas en fotos

Misión e visión

OBXECTIVOS DO PROXECTO

Ancoradoiro está legalmente constituída e rexistrada desde xaneiro de 2020 e xa podemos dicir que temos experiencia na formación da comunidade de convivencia que necesitamos, así como na xestión cooperativa, para a cal contamos con servizos profesionais. Igualmente formamos parte de unións de cooperativas, tanto a nivel de Galicia, como a nivel de Estado.

Consideramos que todo o que ten que ver co envellecemento, vai moi por detrás das nosas necesidades e aspiracións e pode verse comprometido por múltiples causas de índole social e natural. Impórtanos o futuro e somos da opinión de que é necesario anticiparse aos acontecementos e proxectar todo aquilo que poida mellorar a nosa calidade de vida.

O noso obxecto social está definido de maneira máis exhaustiva nos nosos Estatutos [Estatutos]. Son varias as liñas de proxecto que pretendemos, entre outras:

1. Adoptar medidas de iniciativa social que conduzan a integrar socialmente e desenvolver os servizos necesarios de atención ás necesidades que requiren as persoas maiores para o seu benestar.
2. Buscamos mellorar a calidade e condición da vida da persoa, considerada de forma individual e colectiva; en base ao respecto aos principios de sustentabilidade socioeconómica e medioambiental así como ó da solidariedade e axuda mutua entre os seus membros.
3. Organizar e promover estudos para analizar a sociedade, comprendela mellor e participar no seu desenvolvemento influido polas novas tecnoloxías, os contrastes culturais interxeneracionais, etc.
4. Tamén nos interesa fomentar a participación do resto da sociedade nas diferentes actividades que a Cooperativa organice, cun carácter dinamizador do seu entorno cidadán e de interese xeral.

As actividades que se desenvolverán para o cumprimento do seu obxecto social son diversas:

A xestión e procura de servizos sociais, educativos, culturais, artísticos, deportivos ou de lecer para as súas personas socias.

Desenvolver actos formativos e actividades psicoterapéuticas para retrasar, no avance natural da idade, a previsible falta de habilidades personales; potenciando a expresión e a comunicación social por medio de obradoiros e outro tipo de recursos.

A xestión e organización de espazos habitacionais e locais, para que as persoas socias, mentres o sexan, poidan residir de modo permanente e habitual en cada un destes espazos de carácter individual (ou compartido, se así se desexa); así como utilizar as instalacións complementarias de carácter colectivo anexas.

Xestionar e regular a convivencia das persoas socias procurando en todo momento as condicións axeitadas para que desenvolvan, por elas mesmas ou mediante terceiros, aqueles servizos,  asistencias e actividades necesarias para garantirlles o  máis alto nivel  de satisfacción vital posible en parámetros físicos, psicolóxicos e sociais.

Onde nos propoñemos convivir

Ancoradoiro dispón dunha opción de compra sobre un terreo no termo municipal de Nigrán e encargoulle ao Estudo de Arquitectura Irisarri+Piñera a elaboración dun Anteproxecto que, con todo detalle, defina a edificación prevista.

O noso modelo conta cun Plan de Necesidades que pasa por edificar un Centro Social con zonas privativas e zonas comúns. Cada unidade habitacional dispoñerá dunha superficie ao redor de 50m2 na cal poderán residir unha ou dúas persoas e haberá suficiente superficie común para albergar zonas de comedor, cociña, salas de usos múltiples, áreas de repouso e coidados e cantas considérense necesarias.

Asociarse

Se tes interés en coñecer máis esta Cooperativa e mesmo pensas en chegar a asociarte, podes cumprimentar o seguinte formulario.

  Nome

  Apelidos

  Email

  Teléfono

  Que te motiva a querer formar parte e traballar polo proxecto Ancoradoiro?

  Actualidade

  Centro de recursos

  Contacta connosco

  Podes contactarnos para calquera duda ou suxestión no seguinte correo info@ancoradoiro.org. Se tes interés en asociarte, podes cumprimentar tamén o seguinte cuestionario.