MOVICOMA, estudo do movemento de vivendas colaborativas de persoas maiores en España

A Universitat Oberta de Catalunya está a realizar un proxecto de investigación -MOVICOMA- sobre o cohousing en España. O obxectivo é identificar os factores que inciden no xurdimento e desenvolvemento, expansión e consolidación da vivenda colaborativa para a terceira idade, para poder avaliar despois o impacto psicosocial nas persoas. O primeiro paso na investigación foi…